aceib
 Elkartekideak
 Egin zaitez kide
 Legeria/Araudia
 Berriak eta Ekintzak
 Kideen Gunea
-------------------------
Gune PribatuaZer da aceib?

ACEIB Hizkuntzak Irakasten dituzten Zentroen Bizkaiko Elkartea da, 1985ean sorturikoa.
ACEIB Bizkaiko hainbat hiri eta herritan ospe handiena duten akademiek osatzen dute. 15.000 ikasletik gora bertaratzen da aceib zentroetara, eta han 200 irakasletik gora hizkuntza eskola ezberdinak eskaintzen ditu.
ACEIB ACEIB HIZKUNTZAK Irakasten dituzten Zentroen Federazio Espainiarraren (FECEI) barruan dago, hain zuzen ere hezkuntza, administrazio eta lege agintarien aurrean hizkuntzaren sektoreko solaskidetako bat dena. Halaber FECEI, ACADE Buruzagitzako Hizkuntzen sektoriala.

ACEIBen eginbeharra.-

Elkartearen helburu orokorrak:
  1. Hizkuntzen irakaskuntzan askatasunaren printzipioa bultzatu, hari eutsi eta hura defendatzea.
  2. Norberaren baliabideekin elkarteko kideen onurarako izango dela uste diren laguntza zerbitzu guztiak ezartzea
  3. Prestakuntza edo kultura izaerako ekintzak egitea, hizkuntzaren espezialitatearekin zerikusia izanda eta elkarteko kideen intereserako izanda.
  4. Orokorrean, Elkartea edo bertako kideak defendatzeko egokitzen zaizkion eta ezartzea beharrezkotzat jotzen den beste edozein xede.

Elkartearen berariazko helburuak:
  1. Elkartekideen interesen ordezkari izatea, horiek izapidetzea eta defendatzea.
  2. Hizkuntzen Irakaskuntzaren izen onaren alde egitea.
  3. Lankidetza izpiritua bultzatzea zentroen eta hura osatzen dutenen artean.
  4. Elkarteko kideei jarduera guztiak merkataritzaren eta publizitatearen aldetiko erabateko zintzotasunaren barruan bidera ditzatela exijitzea.

Elkarteko kideei jarduera guztiak merkataritzaren eta publizitatearen aldetiko erabateko zintzotasunaren barruan bidera ditzatela exijitzea.

ACEIBren ikuspegia
  1. Jendeak orokorrean ospea duen elkartetzat hartzen gaituela, eta elkarteko zentroak lehenengo aukera izan daitezela hizkuntzen aldetiko prestakuntza jasotzea erabakitzean.
  2. Erreferentzia izan gaitezela erkidegoan, eta erakundeek gu aintzat har gaitzatela hizkuntzekin zerikusia duen guztia garatzeko.

Experiencia en el sector

ACEIB - Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Bizkaia - Gran Vía 50, 5º - Bilbao - G48204200
Enlaces de interes